Esenyurt Nöbetçi Noter

Esenyurt Nöbetçi Noter

Nöbetçi noterlerin, asıl noterlerden farkı hafta sonları da görev almaktır. Hukuk güvenliğinin sağlanması konusunda yardımı dokunan noterler, anlaşmazlıkların da önüne geçerler.  Mahkeme, adliye gibi hukuk ile yükümlü yerlerin çevrelerinde yer alırlar.  Bütün noterler gibi, Esenyurt Nöbetçi Noter ‘ide Türkiye noterler birliğine üyedir.  Özel ofislerde görevlerini sürdürürler. Ofislerine, noterlik denir. Noterlik dairesinde, tek temel görevli Noterdir. Noter dışında, ikinci temel görevli olarak stajyer noter bulunur. İki temel görevli dışında görevli bulunmaz. Evrakları inceleyip, onaylan kişi noterdir.
Noter, bir evrakı inceler, uygun bulmaz ve onaylamazsa, artık o evrakın hukuki açıdan bir hükmü kalmamıştır. Evrak resmi bir belge sayılmaz ve hiçbir yerde kullanılamaz. Kullanan kişiye ve resmi olmayan bir evrakı onaylayan, onun üzerinden satış vs. gibi işlemlerde bulunan kişilere de evrakta sahtecilik suçundan dava açılır. Noterler insanların, kanunu anlamalarını sağlarlar.
Esenyurt Nöbetçi Noteri ‘de diğer noterler gibi kanunların karışık halinden insanları korur. Sıradan olarak görülen satışlarda bile noterin imzası gereklidir. Araba satışları, şans oyunları, çekilişler noter huzurunda yapılır. 

 

Notere Neden Gidilir?


Ev, araba, arsa gibi belge içeren satışlarda, satıcı ve alıcı noter huzurunda alışverişlerini tamamlarlar. Noter, hukuk sistemine uygun belge hazırlar, iki tarafta bu belgeyi imzalar. Taraflar olası bir sorunla karşı karşıya kaldığında, belgeyi kanıt olarak sunma hakkına sahiptirler. Bu ve buna benzer durumlarda satışlar hafta sonları Esenyurt Nöbetçi Noter huzurunda da yapılabilir.