Avcılar Nöbetçi Noter

Avcılar Nöbetçi Noter

 
Nöbetçi noterlerin, asıl noterlerden tek farkı hafta sonları görev almaktır. Hukuk güvenliğinin sağlanması konusunda yardımcı olan noterler, anlaşmazlıkların da önüne geçmektedirler.  Mahkeme, adliye gibi hukuk ile yükümlü yerlerin çevrelerinde yer alırlar.  Bütün noterler gibi, Avcılar Nöbetçi Noter ‘ide Türkiye noterler birliğine üyedir.  Özel ofislerde görevlerini sürdürürler. Ofislerine, noterlik denir. Noterlik dairesinde, tek temel görevli Noterdir. Noter dışında, ikinci temel görevli olarak stajyer noter bulunur. İki temel görevli dışında görevli bulunmaz. Evrakları inceleyip, onaylan kişi noterdir.
Noter, bir evrakı inceler, uygun bulmaz ve onaylamazsa, artık o evrakın bir hükmü kalmamıştır. Evrak resmi bir belge sayılmaz ve hiçbir yerde kullanılamaz. Kullanan kişiye ve resmi olmayan bir evrakı onaylayan, onun üzerinden satış vs. gibi işlemlerde bulunan kişiler de evrakta sahtecilik suçundan dava açılır. Noterler insanların, kanunu anlamalarını sağlarlar.
Avcılar Nöbetçi Noteri ‘de diğer noterler gibi kanunların karışık halinden insanları korur. Sıradan olarak görülen satışlarda bile noterin imzası gereklidir. Araba satışları, şans oyunları, çekilişler noter huzurunda yapılır. 

 

Notere Neden Gidilir?

 
Ev, araba, arsa gibi belge içeren satışlarda, satıcı ve alıcı noter huzurunda alışverişlerini tamamlarlar. Noter, hukuka uygun belge hazırlar, iki tarafta bu belgeyi imzalar. Taraflar olası bir sorunla karşı karşıya kalındığında, belgeyi kanıt olarak sunabilirler. Bu ve bu gibi durumlarda satışlar hafta sonları Avcılar Nöbetçi Noter huzurunda da yapılabilir.