Otomobil ve Otomotiv Sektörünün Geleceği

Günümüz gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde otomobil artık pahalı ulaşım aracı olgusundan çıkarak herkesin kullandığı temel ulaşım araçları olmuştur. Sektörün gelişmesi ve araçların yaygınlaşması, insanların daha yaşanabilir ve mobilitesi yüksek yaşama geçmesi ihtiyaçları arttırmaktadır.
Günümüzde toplumların alım gücünün artması dolayısıyla otomobiller kolay ulaşılır bir hale getirmiştir. Bununla beraber kültürel, sosyal ve çevresel değişimler de artmıştır. Kültürel hayatta mobil yaşamın artmasıyla ve ilişkilerde, iletişimde de olumlu olumsuz artışlar meydana gelmiştir. Otoyolların ve gelişmiş altyapıların artması, inşasıyla birlikte şehirlerin birbiriyle olan iletişimi ve alışveriş kabiliyetleri artmış bu da ekonomik hayata bir canlılık getirmiştir.
Günümüzde otomobiller bir vasıta olmanın da ötesinde toplumun kültürel gelişimini ve kullanıcıların kişisel tercihlerini yansıtan bir hal almıştır. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde otomotiv endüstrisinde meydana gelecek teknolojik gelişmelerle ve elektrikli, hidrojen pilli araçlar yaygınlaşmaya başlayacak bunun ardından fosil yakıtlı otomobillerin devri yavaş yavaş kapanacaktır. Bu gelişmelerde beraberinde otomotiv dünyasında yeni bir çağı açacaktır. Yeni düzen ile birlikte fosil yakıtlara olan gereksinim hızla azalarak yenidünyanın önemli oyuncularını belirleyecektir. Bunun önemli ölçütleri elektrik olacaktır. Lityum açısından zengin ülkelere önemli roller yüklenecektir. Çünkü Yakıt pilleri lityum gereksinimi duyan araçlardır. Bununla birlikte ekonomik rollerde yer değiştirecektir. Zamanla otomotiv sektörürünün değişimini göreceğiz.