Araç Ruhsatı Kaybedildiğinde Yapılması Gerekenler

Araç ruhsat belgesi, bir aracın kimliğidir. O aracın tanınması için gerekli olan tüm bilgi ve özelliklerin içerisinde yer aldığı araç ruhsat belgesi içeriğinde araç sahibinin ve aracın belli başlı tüm bilgilerinin içerisinde yer aldığı bir belgedir. Araç ruhsatı kaybedildiğinde birtakım tehlikeleri de beraberinde getirir bu nedenle kaybeden kişinin yapması gerekenler vardır.

Araç Ruhsatı Kaybedilirse Ne Yapılmalıdır?

Araç ruhsatı içerisinde yer alan bilgiler sebebiyle sadece araç için değil aynı zamanda araç sahibi için de son derece önemlidir. Bu sebeple araç ruhsatı kaybolan kişiler en yakın il veya ilçe emniyet müdürlüğüne başvurmalı ve araç ruhsat belgesinin kaybolduğunu iletmelidir. Bu sayede bulunması durumunda hemen kişi ile iletişime geçilebilir veya bulunması yönünde bir arama yapılabilir.

Araç Ruhsatı Nasıl Çıkarılabilir?

Araç ruhsatı kaybolduktan sonra kişiler kayıp başvurusunda bulunabilir. Bunun ardından bulunulan yerin il veya ilçe emniyetlerinde polis memurları aracın muayenesinin tam olup olmadığına bakarlar. Araç muayenesi tam değil ise bu muayene yaptırıldıktan sonra ancak kişiler yeniden bir araç ruhsatı çıkarabilir. Araç ruhsatını çıkarmak için araç muayenesi dışında başka bazı bilgi ve belgeler de gerekecektir. Bu belgeler şu şekildedir:
-Motorun ve genel muayenenin zamanında yapıldığına dair gerekli bilgi ve belgeler toplanmalıdır. Yukarıda da yazıldığı üzere bu muayeneler yapılmadığı takdirde araç ruhsatı tekrardan çıkarılamaz ve kişilerin öncelikle aracın muayenesini halletmesi beklenir. Ardından gerekli evraklar toplanır.
-Trafik sigortası zorunlu bir sigortadır. Bu sebeple de kişiler araç ruhsat belgesi çıkarmak istedikleri zaman zorunlu trafik sigortasının olduğunu teyit ettirmekle yükümlüdürler. Bu sayede kişiler gerekli evraklardan en önemlisini tamamlamış olacaklardır.
-Emniyet genel müdürlüğüne giderek kayıp ruhsat bildirisi yapmayan kişilerin yeni bir ruhsat çıkarmaya hakkı yoktur. Bu nedenle bu bildiriyi yaptığına dair belgeleri kişilerin bulundurması gerekir.
-Araç ruhsatının çıkarılabilmesi için yetkili bir kişiye ruhsatı çıkarabileceğine dair bir vekaletname verilmesi gerekir. Bu vekaletnamenin verilmemesi durumunda araç ruhsatı çıkarılamaz.
Yuksarıda yer alanlar araç ruhsatı çıkarılabilmesi için gerekli zorunluluklardan bazılarıdır.