BAYİLİK (FRANCHISE) HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ulusal Franchising Derneğinden (UFRAD) alınan verilere göre, franchise alanların %23’ü ağırlıklı olarak ürün, %77’si ağırlıklı olarak hizmet satmaktadır. Amerikan Küçük işletmeler İdaresi’nin istatistiklerine göre, ilk 6 yılda küçük işletmelerin % 62’si kapanmaktadır. Oysa franchise işletmelerinin ilk 6 yılda kapanma oranı %3, el değiştirme oranı ise %14’tür. Franchise alanların %10’u ikinci bir işletme, %6’sı da üçüncü bir işletme açmaktadır.
Her OTORAPOR Oto Ekspertiz sözleşmesinin geçerliliği asgari 10 yıldır. Müteakip yıllarda franchise bedeli alınmayacaktır. Yalnız hizmet veya destek bedeli alınır.
Daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak her zaman avantajlıdır. Franchise sisteminde marka ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye de sahip olunmaktadır. Tanınmış markalari franschise işletmelerine sürekli müşteri ve iş yapma imkanı sağlamaktadır. Franchise veren işletme, franchise verdiği kişilere eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği de sağlar. Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılır. Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı artırılır. Franchise veren ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize edilir. Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılır. Franchise verenin sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirmelerden yararlanılır. İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde, bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olur. Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destekler alınabilir. Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlanır. Reklam katılım payı gibi ufak bir bütçe ile işletmenizin ülke çapında tanıtımı sağlanır. Franchise sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak kendi işini kurmanın getirdiği riskleri de azaltır. Franchise verene yapılan ödemeler, başlangıçta yeni bir işin ön yatırımından daha fazla olmasına rağmen, denenmemiş bir iş için yapılacak hata bedellerinin toplamından azdır. Franchise veren, işletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama hizmetleri de sağlayabilir.
Evet. Çalışıyor durumda olsun ya da olmasın tüm lisanslar, tarafımızdan onaylandıktan sonra satılıp devredilebilir. Ancak devralacak yatırımcı, geçtiğiniz tüm değerlendirme aşamalarından geçmek zorunda olup, bizimle yeni bir sözleşme imzalamalı ve anlaşma koşullarına uymalıdır.
Franchise giriş bedeli, OTORAPOR Oto Ekspertiz adı ve markası altında ticari faaliyette bulunulmasına hak tanır. İsim hakkı karşılığında herhangi başka bir işletmede bulunmayan bu bilgileri elde etme, belirlenmiş bir bölgede tek OTORAPOR Oto Ekspertiz şubesi olma, tescilli isim ve logo kullanma, personel eğitim, iş idaresi, satış, dekorasyon, ekipman seçimi, broşür, raporlar, kartvizit, antetli kağıt, ERP sistemi ücretsiz üyelik, sigorta sorgulama ücretsiz üyelik, web sitesinde reklam, kıyafet, promosyon malzemesi, ayrıca alımlarda fiyat ve vade gibi bir çok konuda avantaj elde edersiniz. OTORAPOR Oto Ekspertiz zincirinin bir halkası olarak, sizden önce ve daha sonra aynı işi yapanların tüm deneyimlerini de kullanma, yapılmış hataları tekrarlamama ve doğrulara daha çabuk ulaşma şansına sahip olursunuz. Ayrıca ortak bilgi havuzundan daha önce yapılmış ekspertiz raporlarını görebilir ve sistem üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen franchise sektöründe yerinizi güvenilir bir firma ile almış olursunuz.
Devir sırasında herhangi bir devir bedeli beklenmez. Devredenle devralan arasında devir bedeli konusunda anlaşma yapılabilir. OTORAPOR’un bu durumdaki tek şartı, devredilen bayinin de ilk sahibinin geçtiği tüm prosedürlerden geçmesi ve OTORAPOR tarafından onaylanmasıdır. Devir esnasında işletme açılırken harcanan para miktarı tespit edilir, kaç yıl işletildiyse o yıllara istinaden yıllık TEFE – TÜFE oranları eklenerek rayiç bir fiyat çıkarılır. Devir aşamasında franchise işletmecisi devredecek kişiyi kendi bulduğu takdirde herhangi bir ücret istenmemektedir. Ancak devir işlemi OTORAPOR portföyünden birine yapılacak olursa bedelin %20’si, franchise satış temsilcisi prim uygulaması var ise de temsilciye verilecek miktar devreden kişiden alınır.
İsim hakkı ücreti (royalty fee), her ay ödenen ve aylık brüt cironun %6+%3’üne tekabül eden bir bedeldir. Bu bedel karşılığında, işyerinizi açtıktan sonra OTORAPOR Oto Ekspertiz’in anlaşma süresince devam edecek olan desteklerinden yararlanırsınız. Detaylı bilgi almak için Bize Ulaşın sayfasında yer alan İletişim Formu‘nu doldurup bize gönderebilirsiniz.
Evet. Toplu reklam uygulaması mevcuttur. OTORAPOR’un Google ile anlaşması bulunuyor. Ayrıca otomobil dergileri, yerel ve ulusal gazeteler ile TV kanallarında da tanıtım ve reklam faaliyetleri devam ediyor.
Hayır. OTORAPOR Oto Ekspertiz, size ve ekibinize bu sektörde uzman olmanızı sağlayacak her türlü eğitimi başlangıçta verecektir.
Gazete ve TV kanallarında (yerel ve ulusal) bireysel reklam yapılabilir. Ancak reklam tasarımları OTORAPOR merkezine mutlaka onaylatılmalıdır. El ilanları tasarımları OTORAPOR tarafından verilmektedir.
Bölgelerimiz, il veya ilçe bazında, yerleşim alanı yoğunluğuna, noterden araç satış rakamlarına, ilan yoğunluğuna, bireysel ve kurumsal kullanıcı adetleri ile doğru orantılı olarak belirleniyor. Dolayısı ile bir bölgede verilecek franchise sayısının, mevcut tüketiciye yetecek uygulama ekibi sayısı ile bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.
Kiralamış olduğunuz mağazanın dış cephe ölçülerine uygun olacak şekilde, standart tasarımlı ışıklı pano imal ettirilmektedir.
Hayır. Fakat işletme masrafları, bölge, semt ve eleman sayısı ile bağlantılı olarak değişebilir.
Tabela ücreti ve vergisi bayilik (franchise) alan kişiye aittir.
Evet. Franchise bedelini yatırdığınızda faturanız kesilir. Franchise fiyatlarına KDV dahil değildir.
Kurulumda sağlanan tüm ekipman ve dekorasyonlar, bayilik alan firmaya aittir.
Hayır. Ancak OTORAPOR, yatırımın finansmanı ile ilgili olarak yatırımcıya başka destekler verir. Bankalarla yaptığımız görüşmeler neticesinde, genellikle yatırımcının tek başına bulabileceği finansman alternatiflerine kıyasla daha uzun vadeli ve daha iyi faiz oranlarına sahip kredi sağlanması mümkün olabiliyor. Leasing yönlendirmeleri ve makine parkını, bayilerimizle birlikte yürütüyoruz.
Firma imajı ve kurumsallığı açısından bayi çalışanlarının giyimlerinin standart olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde OTORAPOR Oto Ekspertiz logosu bulunan özel kıyafetler tasarlanmıştır. Bu kıyafetler, mevcut kadronuzun ölçülerine göre sipariş üzerine yaptırılmaktadır.
Kazancınız tüm ticari işletmelerde olduğu gibi burada da iş yönetiminiz, performansınız ve en önemlisi uygulama ekip sayınız ile ilişkilidir. OTORAPOR Oto Ekspertiz servis noktalarının ortalama yatırım dönüş vadesi, ekip sayısı ile bağlantılı olarak maksimum 12-18 aydır.