Beykoz Nöbetçi Noter

Beykoz Nöbetçi Noter

Noterin iki türlü anlamı vardır. Bunların ilki ; çeşitli dokümanları sıraya koyan ve onaylayan kişi yani kamu görevlisidir, ikinci bir anlamı ise ; bu kamu görevlisinin yani noterin çalıştığı özel ofis, noterliktir. Beykoz Nöbetçi Noter, çeşitli sözleşmeleri, alım-satım işlerini, belgeleri onaylamak için her an hizmettedir. Noterler hafta içi 08.00 ile 17.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonu çalışan noterlikler nöbetçi noterler olarak adlandırılır.
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noter Birliğinin ortak çalışması olan nöbetçi noterlik ilk defa 7 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Beykoz Nöbetçi Noter ‘de en çok işlem yapılan konu otomobil işlemleridir. Her asliye ve münferit sulh mahkemelerinin bulunduğu ilçede noter bulunmaktadır. Noterler günümüzde çok fazla rağbet gören mesleklerden birisidir. Bunun nedeni yüksek gelirlerde maaşlar almasıdır fakat bir dezavantajı çok yoğun bir şekilde çalışmasıdır.
   

Noterler Hafta Sonlarında Açık Mı?

 
Beykoz Sultan Nöbetçi Noter ile hafta sonlarında da işlem yapılabilmekte. Kişiler, protesto, ihtarname, ihbarname gibi işlemlerini de bu sayede dilediği zaman işleme sokabilirler. Kişiler, satış yapmak için her gün noterlere gitmektedirler. Noterler, protesto gibi büyük özen ile araştırılması gereken işle ilgilendiği için işlemlerini büyük bir titizlik ve öngörü ile yapmak zorundadırlar. Onayladıkları her şey için kendileri sorumludur. Noterlikte çalışan personeller evrakları düzenledikten sonra noter huzuruna sunar. Noter, eksikleri tamamlar, yanlışları düzeltir ve evrakı hukuki açından düzenli hale getirdiğinde onaylar.