OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI

OTO RAPOR GENEL EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI
 
 1. 1. TARAFLAR VE TANIMLAR
OTORAPOR    : Teknik Test ve Ölçüm Cihazlarıyla Donatılmış, Ekspertiz, Check-up, Test ve Muayene Servisi.
ARAÇ  :  Ekspertiz yapılması için Otorapor’a getirilen motorlu taşıt.
MÜŞTERİ        : Ekspertiz yapılması için Otorapor’a gelen, Otorapor’dan hizmet alan kişi, kuruluş veya alıcı satıcı vekili.
TEKNİKER(LER): Araca, ekspertiz, check-up, muayene ve/veya bakım yapan kişi/kişiler. Teknikerler, yönetmelik gereği, aracın oto ekspertiz raporunu çıkaran, tespit yapıp hazırlayan, test ve kontrol eden, ekspertiz cihazlarının verilerini sisteme giren, birinci derece sorumlu kişi/kişilerdir.
 1. 2. KONU
Otorapor, yönetmelik gereği, 8 yaş 160.000 km. ve altı araçlara aşağıda belirlenen şartlarda, ekspertiz hizmeti vermekte olup, müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla Otorapor’un sunduğu hizmeti kabul ettiğini beyan etmektedir.
 1. 3. KABUL
Aracın Otorapor tarafından ekspertiz muayene edilmesinden evvel, Otorapor aracın durumuna göre aşağıdaki belgelerden birini tanzim etmesi şarttır. Aracın her parçası ve her kısmına ayrı rapor düzenlenir. İş emrine atılan imza tüm raporlar ve raporun diğer sayfaları için geçerlidir. İş emri ile raporlar bir bütündür. Müşteri bu konuda bilgilendirildiğini gayri kabul rücu beyan eder. - Teklif sipariş - Yapılması gereken işlemlerin detaylarıyla belirtildiği bir belge, - İşlem vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilliği gösteren belge, - İşlem araç sahibi olmayan müşteri tarafından yapılıyorsa araç sahibinin Muvafakatnamesi taraflarca karşılıklı imzalanarak düzenlenir. Araca dosya iş emri açılarak; Araç tesliminden önce ve sonra araç fotoğrafları gerektiği takdirde araç içinden ve dışından çekilerek arşive konulur.
 1. 4. ARAÇ İÇİNDE BULUNAN EŞYALAR
Araç içinde hiçbir eşya bırakılmamış halde boş olarak Otorapor tarafından teslim alınmakta olup müşteri bunu peşinen kabul eder. Otorapor, araca takılı aksesuar ve cihazlar, şahsi eşyalar ve yakıt miktarından ancak bunların iş emri kabul esnasında yazılmış olması halinde sorumludur.
 1. 5. TEKLİF
Müşteri’nin talep etmesi üzerine, verilecek hizmet için bir keşfi hazırlanır, bu keşif müşterinin arzusuna göre birkaç ayrı pakette müşteriye sunulur. Paket içerikleri www.otorapor.com sitesinde, aynı zamanda Teklif ekinde mevcut olup, Teklifin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu keşif ve paket içerikleri aracın durumuna, mevcut olan kilometresine göre, genel olarak tahmin edilmesine yönelik olabilir. Bu durum yapılan keşif ve müşterinin arzu ettiği paket geçerli olan fiyatlar üzerinden götürü olarak fatura edilecektir. (KDV dahildir.) Otorapor paketlerde her türlü değişiklik yapma ve güncelleme hakkına önceden haber vermeksizin sahiptir. Duyurular web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından duyurulur.
 1. 6. İŞLERİN YAPIMI
Aracın ekspertizi, bakım ve muayenesi müşteri tarafından istenilen paket içeriği esas alınarak gerçekleşecektir. Ancak müşterinin isteği doğrultusunda yapılacak ek hizmetler, müşterinin talep ettiği paket içeriğinde yoksa, Otorapor yapılacak işlemin meblağını müşteriden talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda Ek teklif formu düzenlenerek, müşteri talepleri işaretlenir, müşteri tarafından ayrıca imzalanarak, onaylanır. Araca verilen hizmet esnasında, Otorapor alıcının, satıcının veya bu şahıslar tarafından görevlendirilen kişinin hiçbir müdahalesini kabul etmez. Raporlar sadece müşteriye veya müşterinin adına aracı getiren vekile teslim edilecektir. Ekspertiz yapılan aracın raporunun www.otorapor.com internet sitesinde ve üçüncü kişilere paylaşılmasını araç sahibi, alıcı ve/veya müşteri peşinen kabul etmektedir. Her bayi (franchise) ve teknikerler kendi ekspertiz yaptığı araçlardan sorumludur. Hiçbir rapordan Otorapor genel merkez sorumlu değildir.
 1. 7. TEKNİK ŞARTNAME                                       
- Otorapor’un tespit ettiği hasarlar, aracın o anki durumunu ve teklifteki talepleri yansıtmakta olup, hasarın ne kadar bir masraf oluşturacağı ya da diğer hususlar Otorapor’un yükümlülüğü altında değildir. Bilgiler ve veriler; araç muayene, test ve ölçüm cihazlarının teknik verileridir.
- Otorapor’un araç hakkındaki tespitleri, aracın o anki hali hazır durumu ile sınırlı olduğundan, ileride oluşabilecek sorunlardan Otorapor sorumlu değildir. Kilometrenin doğrulaması, obd beyin test cihazının verileri doğrultusunda raporlanır. Kilometre bilgisi, aracın kilometre saatinden okunmuş kilometre bilgisidir. Otorapor, aracın kilometre saatindeki bilginin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış, aldatıcı veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir. Kilometre ile ilgili görüş, aracın resmi fenni muayene sonuçlarından gelen kilometre bilgileri, obd beyin test bilgileri, araç yıpranma durumu ve teknikerlerin kendi şahsi görüşleri harmanlanarak verilen bilgidir. Kesin kilometre teyit değildir. Obd test cihazının okumadığı ve aracın beyin kayıtlarına geçmemiş kilometreler teyit edilemez.
- Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime arttırıcı, şanzıman beyni update, modifikasyonlar ve lpg’li araçlardan Otorapor sorumlu değildir. Ve araç güncel servis beyin update’i almalıdır. Ekspertizde bu noktalar kontrol edilmemektedir. Sorumluluk alınmamaktadır. İkinci el uzatılmış otomobil garantisi, ikinci el motoru araçlar alım satım yönetmeliğinde bulunan parçaları kapsar. 2. el uzatılmış garantiyi araç satıcısı, araç alıcısına vermekle yükümlüdür. Aracın ekspertiz, bakım ve muayenesi sonucunda verilen bilgiler ve veriler Otorapor’un analiz ve görüşüdür. Paket içeriğinde bulunmaması nedeniyle kontrolü yapılmamış olan noktalar ile paket içeriğinde bulunan ancak hakkaniyet kurallarınca gerekli incelemelerin yapılmasına rağmen bulunması mümkün olmayan hasarlardan/masraflardan Otorapor sorumlu değildir. Araç ekspertizi, motor sıcakken yapılmaktadır, motor soğukken tespit edilebilen arızalardan firmamız sorumlu değildir. Aracın hiçbir parçası sökülmeden, göz ve makine yardımıyla ekspertiz yapılmaktadır. Araç içerisinde, iç parçalarda veya kısımlarda bulunan hasarların ve masrafların tespit edilebilmesi için döşeme, kapak, kaplama vs parçaların sökülmesi, Otorapor’un sunmuş olduğu ekspertiz kapsamında değildir. Kaporta, karoser kısmında, değişen parça ve boya tespitinde; kapı içi fitilleri, tavan döşemesi, airbag hava yastığı kaplamaları, kapı iç kaporta bağlantı çekomastikleri sökülmesi veya çekomastiklerin; değişen tespiti için kazınmasına taraflar izin vermiştir. Sökülerek tespit edilebilen parçalarda çıkabilecek hasarlardan ve masraflardan Otorapor sorumlu değildir. Bu rapor; yaklaşık 30.000 (otuzbin) parçadan oluşan, ikinci el bir otomobilin, sadece genel yıpranmış parçalarının, yaklaşık 30 (otuz) dakika içinde yapılan, sadece 30 dakika içerisinde test edilmesi mümkün olan parçalarının kontrol ve analizidir. Ekspertiz sonucu rapor edilen tüm veriler, ölçümlemeler, tespitler, görüşler aracın iş emrinde belirtilen kilometre ve tarih aralığında geçerlidir. Bu tarih ve kilometre sonrası araçta yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartlarından oluşabilecek sıkıntılar, sürücü hataları, üretim hataları, kronik arızalar, üçüncü kişilerin araca verebileceği hasar, kaza kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlardan Otorapor sorumlu değildir. Bu rapor, bir sigorta veya bir kasko poliçesi değildir. Otorapor’un sorumluluğu ekspertiz için aldığı ücret kadardır. Tüm sorumluluk; yönetmelik gereği, sattığı araca 3 ay 5000 kilometre garanti verme yükümlülüğü olan araç satıcısına aittir. Otorapor yönetmelikte belirtilen noktaları kontrol eder. Otorapor ekspertiz raporu sonuçları, aracın fenni muayenesi yerine geçmez. Resmi fenni muayenesinde başarılı olacağını garanti etmez. Test cihazlarına girmemiş araçlar, sadece görsel olarak test edilmiş olup, test cihazı kullanılarak ortaya çıkabilecek hasar ve masrafların tespit edilememiş olmasından Otorapor sorumlu değildir.
 1. 8. ANLAŞMAZLIKLAR
- Hasar bilgileri, 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödeme bilgileri ile sınırlıdır. Hizmetimizde sunulan sigorta geçmiş bilgileri tamamen 5664 ve TRAMER’e (SİGORTA BİLGİ MERKEZİ) gönderilen sigorta şirketlerinin kayıtlarına ve internet bilgilerine dayanmaktadır. Otorapor ölçümleri, E-devlet sorgusu, vergi dairesi sorgusu, ogs/hgs/kgs, tramer sorgusu, diğer devlet sorgulama bilgilerine ve Otorapor’un ekspertiz raporuna dayanarak yapılacak ticaret işlemlerinin sorumluluğu Otorapor’a ait değildir. Geri ücret ödeme, tazminat ödeme vs. söz konusu değildir. Müşteri bunu gayri kabul rücu kabul etmiştir.
- Otorapor, araç test hattındayken araçta oluşabilecek herhangi mekanik ve/veya diğer problemlerden sorumlu değildir. Müşteri bu konuda bilgilendirilmiştir. Ekspertizin amacı, aracı zor şartlarda test edip, araçta problem varsa, test istasyonunda problemin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Araç test hattındayken oluşabilecek arızalarda, araca zarar verilmemiş olup, problemin otoyolda, yüksek süratte kendini göstererek, sürücü ve içindeki diğer kişilere zarar vermesinin önüne geçilmesi içindir. Yapılan bir bakıma yol simulasyonudur.
- Müşteri ve araç sahibi arasındaki ihtilaflar ve bu kişilerin birbirine karşı ileri sürdüğü iddialar; hiçbir suretle Otorapor’un yaptığı sözleşmeden kaynaklanan haklarını etkilemez. Müşteri araç sahibi olsun veya olmasın Otorapor’un aracın ekspertizi, bakım ve / veya muayenesi için talep ettiği paket ücretini ödemeye, Otorapor ’a karşı mesuldür. Ücreti ödemeyi peşinen kabul eder. İşbu genel ekspertiz, bakım ve muayene şartları ve işbu genel şartlardan kaynaklanan her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca yürütülecek yorumlanacak ve çözülecektir.
- İşbu genel ekspertiz, bakım ve muayene şartları birkaç nüsha halinde akdedilmiştir. Bu genel şartların bir nüshası ancak diğer nüshalarla aynı olması ve aynı imzaları taşıması şartıyla geçerli olacak. Islak imza olmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değerlendirilmeyecektir. Otorapor ’un verdiği bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılacak olan ticaretten Otorapor sorumlu değildir. 5664 ve tramer sorgusu ekspertiz günü ve saatinde yapılmış olup sistemsel arızalardan dolayı yansımayan hasar kaydı bilgilerinden Otorapor sorumlu tutulamaz. Tramer sigorta dosyası kapanmamış, araç ekspertizden çıktıktan sonra tramer sistemine yüklenmiş pert, ağır hasarlı araçların sisteme yüklenmemiş olmasından Otorapor sorumlu değildir. Ekspertiz raporu bilgileri, genel karoseri kapsadığından OBD kontrollerinde çıkmayan elektrik, elektronik ve su hasar arızalarından Otorapor sorumlu tutulamaz. 2. el oto garanti sigortası satın almamış araçlara; kaporta, boya, motor, mekanik, elektrik, elektronik parça garantisi verilmemektedir.
 1. 9. ÖDEME
Faturalar işlerin yapıldığı paketlerin tutarlarına göre tanzim edilir. Paket tarife içerikleri müşterinin dilediği gibi incelemesi için emrine amade tutulur.
 1. 10. TEBLİGAT
İşbu genel ekspertiz şartlar çerçevesinde Taraflar arasında gerçekleşebilecek her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler taraflar’ın belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar, belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatlarının geçerli tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını kabul eder. Tüm taraflar SMS ve mail ile yapılacak bilgilendirme ve tanıtım mesajlarını kabul ederler.
 1. 11. MADDE BAŞLIKLARI
Madde başlıkları bu Genel Ekspertiz, Bakım ve Muayene şartlarında yalnızca ilgi ifade etme kolaylığı amacıyla kullanılmış olup, Genel Ekspertiz Bakım ve Muayene Şartları’nın yorumlanmasında hüküm ifade etmez.
 1. 12. GENEL EKSPERTİZ, BAKIM VE MUAYENE ŞARTLARI NÜSHALARI
İşbu Genel Ekspertiz, Bakım ve Muayene Şartları, Taraflar’ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, mütevellit şekilde, ön veya üst tarafta belirtilen tarihte, tanzim edilmiş ve imza tarihinden ve araç giriş çıkış kilometresine kadar muteberdir. Müşteri araçla alakalı orijinal ruhsat, poliçe, raporların aslını ibraz etmek vb. evrakların aslını ibraz ederek, Otorapor tarafından incelenmesi imkânını sağlamaya mecburdur.
 1. 13.ARABULUCU
Taraflar arasındaki işbu hizmet sözleşmesiyle ilgili, bağlantılı veya diğer hukuki sebeplerden doğan tüm uyuşmazlıklar (Sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin uyuşmazlıklar dahil olmak üzere) alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak arabuluculuk yoluyla çözümlenecektir.
 1. 14. DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME
Bu Genel Ekspertiz, Bakım ve Muayene Şartlar çerçevesinde Otorapor’un ticari defter ve kayıtları Taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil edecektir. Müşteri tüm bu şartlar Kabul ettiğini gayri kabul rücu beyan eder. Otorapor, paket ve içeriklerde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İş bu sözleşme taraflar arasında ön tarafta yazıldığı tarihte imzalanmıştır. İş bu ekspertiz raporuna istinaden arabulucu huzurunda çözüme kavuşturulamayan konularda açılacak her türlü dava, icra takibi ve diğer hukuki durumlarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu müşteri gayri kabili rücu olmak üzere kabul eder. Bu durum yetki sözleşmesidir.
AÇIKLAMA
Bu Ekspertiz Raporu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen TS13805 standartı ve ikinci el motorlu araçlar alım satım yönetmeliğinde belirtilen noktaları raporlar. Standartta ve yönetmelikte belirtilmeyen noktalar kontrol edilmemiştir. Standartta bakılması gerekmeyen parçaların kontrolü Otorapor’un iyi niyetli olarak müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmış olmalıdır. Test edilen araç ile; trafikte ve otoyolda test sürüşü yapılmamıştır. Çeşitli ekspertiz cihazları ile kapalı ortamda test edilmiştir. Trafikte yol testi ile tespit edilebilecek hatalar kapsam dışıdır. Araçta, detaylı temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler, ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Araç değerine etki etmeyecek, mini onarım veya pasta-cila işlemleri ile giderilebilecek vuruk, ezik, dolu hasarı vb. çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur, rapor edilmez. Aracın yağ, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde, araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma, hasar ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Kaporta-Boya ekspertizi yapan ustaların: “Sökme, takma, boya, değişen, işlem, lokal boya, tam boya, vernik, pasta, cila, çekiç, düzeltme, mikron, fabrikasyon mikron, sanayi mikron, orijinal ayar” gibi kendi şahsi görüşleri ve tespitleri, bayiden bayiye farklılık gösterebilir. Her ustanın, aracın orijinalliğini ve fiyatını etkilemeyecek noktalarda yorum farkı olabilir. Bu raporun yanlış olduğunu göstermez. Yorum farkıdır.
 
YASAL UYARI
İkinci el araç ekspertizi, aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle ve çeşitli cihazların yardımıyla yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için; kapak, döşeme, far, radyatör ve benzeri parçaların sökülmesi, bu ekspertiz kapsamında olmayıp; Otorapor ancak bu şekilde sökülerek, detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir. Amortisör fonksiyonları (seçilmiş pakete göre değişkenlik gösterir); amortisör test cihazı kullanmadan sadece görsel olarak test edilmiş olup, Otorapor, test cihazı kullanılarak ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir. Aracın motoruna ilişkin testler ve obd beyin diagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri (seçilmiş pakete göre değişkenlik gösterir) bu ekspertiz kapsamında değildir. Raporda; yazılı ve sözlü olarak ikaz edi lip ve ayrıca daha dikkat çekmek için “kurukafa” ikonuyla uyarılıp, rapora kurukafa işareti de konulan noktalar var ise derhal araca bakım, onarım yapılmalıdır. Araç ile yola çıkılmamalı, araç kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanılması halinde tüm sorumluluk araç sahibine aittir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KVKK”) uyarınca, OTORAPOR olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklanabilecek/ devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK‘da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; mevzuat kapsamında sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kağıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer bayilerimiz ürün/hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; ekspertiz faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/ yurtdışı işletmeler ve diğer 3.kişilerdir. Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, bayiler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. İş emrini imzaladığınızda bu sözleşmeyi kabul etmiş olursunuz.
 
 
*** İşbu Oto Rapor Genel Ekspertiz ve Muayene Şartları Metni, bu raporun ön yüzünde, dijital raporda ve web sitemizde de yer almakta olup bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır.