Eyüp Sultan Nöbetçi Noter

Eyüp Sultan Nöbetçi Noter           

 
Noter, bireylerin haklarını güvenceye alan, olası bir anlaşmazlıkların önüne geçen ve bunların hukuki süreçlerini düzenleyip, onaylayan kişidir.  Noterler, devlet dairelerinin yakın çevresinde faaliyet gösterir. Eyüp Sultan’daki noterler, diğerleri gibi numaralandırılmış şekilde, özel ofis ve daire katlarında görevlerini sürdürürler. Yurt dışından gelenler ise noter onayı için elçilik veya konsolosluklara gitmek zorundadır.
Eyüp Sultan Nöbetçi Noter imza, tarih, mühür işlemlerini onaylayarak belgeyi tesciller ve hukuki geçerlilik özelliğini taşıtır. Notere verilen haklar bir kişi veya kuruma verilemez. Noter, tek kişidir. İşlemlerini yaparken Noterlik Kanunu Hükümlerine bağlı kalmak zorundadırlar.
Noterlere gidenlerin birçoğu taşınmaz satış vaadi sözleşmesi için gideler. Alım-Satım işlemleri de yapılmaktadır.  Noterlerde yoğunluk yaşanmasının sebebi bunlardır. Eyüp Sultan Nöbetçi Noter ’e gittiğinizde de yoğunlukla karşılaşabilirsiniz. Noter evrakları amacına uygun bir şekilde hazırlar ve işleme sokar. Son ve kritik işlem olarak resmi hale getirmek ve onaylamak kalır.


 

Noterler Hafta Sonlarında Açık Mı?

 
Eyüp Sultan Nöbetçi Noter ile hafta sonlarında işlem yapılabilir. Kişiler, protesto, ihtarname, ihbarname gibi işlemlerini de bu sayede dilediği zaman yapabilirler. Noterliklerin çok yoğun olmasının sebebi bu tarz eylemlerdir. Kişiler, satış yapmak için her gün noterlere gitmektedirler. Noterler, protesto ile de ilgilendiği için işlemlerini büyük bir titizlik ve öngörü ile yapmak zorundadırlar. Onayladıkları her şey için kendileri sorumludur. Noterlikte çalışan personeller evrakları düzenledikten sonra noter huzuruna sunar. Noter, eksikleri tamamlar, yanlışları düzeltir ve evrağı hukuki açından düzenli hale getirdiğinde onaylar.